Aansprakelijkheid, auteurswet, copyright Zonnetolk.nl, Algemene Voorwaarden, Afmelden        

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van Zonnetolk.nl wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op Zonnetolk.nl wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is.

In de informatie op Zonnetolk.nl kunnen wijzigingen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van Zonnetolk.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Zonnetolk.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Zonnetolk (ook niet via een eigen netwerk).

Zonnetolk sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Zonnetolk.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Zonnetolk.nl te kunnen raadplegen. Zonnetolk is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Zonnetolk.nl is verkregen

Op onze diensten en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt onze Algemene Voorwaarden gratis ontvangen stuur hiervoor een e-mail met uw verzoek naar info@zonnetolk.nl u ontvangt dan zo spoedig mogelijk een exemplaar van ons.

Afmelden voor onze nieuwsbrieven/sms service
Gebruik deze link:  Afmelden klik hier